Inwestycje długoterminowe czy na krótki termin – jakie są w nich różnice?

Oszczędzanie nie jest formą inwestowania, choć pozwala zdobyć dodatkowe środki na życie poprzez wykorzystanie logiczniejszego nimi zarządzania. Jedną z form zarządzania kapitałem jest też inwestowanie go, przy czym możliwości jest tu wiele. Dlatego warto poznać podstawowe różnice między inwestycjami długoterminowymi a krótkoterminowymi.
Czym są inwestycje krótkoterminowe?
Inwestycja w znaczeniu słownikowym jest takim pozbyciem się gotówki, w ramach którego otrzymujemy możliwość jej zwrotu z zyskiem. Celem inwestowania jest więc zdobycie większej sumy niż mieliśmy przed inwestowaniem. Oczywiście, nigdy nie możemy mieć gwarancji, że cała nasza suma wróci z obiegu. Jednak warto wiedzieć jak omijać pułapki. Inwestycje krótkoterminowe to niewielki obieg pieniężny, podczas którego nie mają one wiele czasu na wzrost. Przy odpowiednim gospodarowaniu nimi i wyborze rozsądnej ścieżki, można inwestycję krótkoterminową wyposażyć w kilkuprocentowym zwrot poniesionych kosztów. Zupełnie inaczej mają się inwestycje krótkie – a więc takie, które trwają mniej niż 12 miesięcy, po których następuje rozwiązanie, czyli zwrot kapitału lub jego utrata – które obarczone są dużym ryzykiem. Dzięki nim możemy zyskać bardzo wiele, jednak jednocześnie możemy także stracić wszystko.
Czym są inwestycje długoterminowe?
Z kolei nad inwestycjami długoterminowymi spędzamy dużo czasu. To inwestycje nienastawione na szybki zwrot lub nastawione na zwrot czasowy i częściowy. Trwają one zatem dłużej niż 12 miesięcy i są związane z powolnymi procesami. Dobrym przykładem będzie zakup nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Jest to sytuacja, w której decydujemy się na oczekiwanie na zwrot zysków, np. w formie comiesięcznej wypłaty czynszu za wynajem, które przychodzą do nas przez długi czas. Taki sposób inwestowania nie jest obarczony ryzykiem praktycznie żadnym, poza losowymi sytuacjami eksploatacji mieszkania czy warunków pogodowych, jednak w dużej mierze nie pozwala na szybkie wykorzystanie środków. Inwestycje długoterminowe mogą być jednak także obarczone sporym ryzykiem na przestrzeni wielu miesięcy, w związku z tym, niejako w międzyczasie mogą wymagać od nas interwencji i stalowych nerwów. Tak jest np. gdy akcje zaczynają spadać w związku z nowym poziomem kursu wymiany chf czy euro lub w związku z nieprzewidzianymi aferami z członkami zarządu w rolach głównych.