Rola rynku finansowego w gospodarce

Rynek finansowy, poprzez funkcjonujące na nim mechanizmy, pełni określone zadania i funkcje w gospodarce. Przede wszystkim umożliwia mobilizację kapitału, wskutek czego następuje transformacja oszczędności w inwestycje. Dzięki podjęciu decyzji o rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz przeznaczenia pewnych środków na inwestycje możliwe jest wypracowanie zysku, który stanowił będzie nagrodę za poniesione ryzyko. Dzięki pewnym mechanizmom rynku finansowego możliwa jest wycena ryzyka inwestycyjnego. Działania podejmowane na rynku zawsze związane są z ryzykiem wynikającym z niepewności inwestycji. Efektywny rynek finansowy posiadający dużą ilość możliwości inwestycyjnych pozwala na prowadzenie obiektywnej oceny podejmowanych inwestycji, a także skuteczną ocenę ponoszonego ryzyka. Mechanizmy rynku finansowego prowadzą także do alokacji kapitału. Przepływ środków pieniężnych następuje do tych obszarów, gdzie są one najbardziej potrzebne. Zyskują na tym te sektory gospodarki, które zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie kapitału. Ważny aspekt stanowi także możliwość obrotu pieniężnego. Istnienie instytucji finansowych umożliwia szybki, bezpieczny oraz sprawny przepływ kapitału. Rynek finansowy pełni również funkcje barometru koniunktury. Sytuacja na rynku jest wypadkową, która odzwierciedla ogólną sytuację panującą w gospodarce oraz finansach publicznych. Pewne mechanizmy panujące na rynku finansowym mogą również z pewnym wyprzedzeniem dawać sygnały o zmianach koniunktury w gospodarce.

Dodaj komentarz